Hvem er vi?

Transport og levering

Vi sørger for transport og levering af det roterende opbevaringsstativ til samlingsstedet. Aflæsning udføres efter behov af slutkunden eller vores autoriserede teknikere afhængigt af materialetypen og de krævede krav.

Installation / demontering / overførsel

Specialiserede og autoriserede teams i forhold til logistikafdelingen sørger for installation af udstyret - installationen på stedet varierer fra 1 til 2 dage afhængigt af udstyrstype og begrænsninger. For at garantere en service i fuld sikkerhed og i henhold til begrænsninger på stedet kan der leveres yderligere udstyr (kurv / gaffeltruck / løftekran osv.).

Vedligeholdelse / fejlfinding

For at sikre udstyrets levetid og forhindre mulige risici i forbindelse med slidfænomener tilbydes der systematisk en vedligeholdelseskontrakt - flere formler er tilgængelige. Know-how og den geografiske fordeling af autoriserede teknikere garanterer hurtig indblanding i tilfælde af en funktionsfejl.

Implementeringsundersøgelse

Vores it-værktøjer giver dig mulighed for at studere din fremtidige implementering ud fra dine filer (dwg eller andet) - vi simulerer de forskellige implementeringer, der kan udføres for at optimere dit projekt.

Modellering og virtual reality i 3D

1/1 skala simulator produceret af en lokal partner - validering af designet med dine teams til overholdelse af sikkerhedsbegrænsninger, ergonomi på arbejdsstationen ... ideel til et specifikt projekt.

Analyse af certificeret organ i værkstedet eller på stedet

Forebyggelse og sikkerhedsplan / møde på stedet

menu