vores tjenester

Transport og levering

Vi sørger for transport og levering af det roterende opbevaringsstativ til samlingsstedet. Aflæsning udføres efter behov af slutkunden eller vores autoriserede teknikere afhængigt af materialetypen og de krævede krav.

Installation / demontering / overførsel

Specialiserede og autoriserede teams i forhold til logistikafdelingen sørger for installation af udstyret - installationen på stedet varierer fra 2 til 3 dage afhængigt af typen af ​​karrusel. For at garantere en service i fuld sikkerhed og i henhold til begrænsninger på stedet kan der leveres yderligere udstyr (platform / gaffeltruck / løftekran osv.).

Komponenttilpasning

Afhængigt af din indkøbspolitik er vi i stand til at integrere visse mærker af elektriske komponenter for at garantere dig en hurtig ændring i tilfælde af en funktionsfejl.

Analyse af certificeret organ i værkstedet eller på stedet

Implementeringsundersøgelse og 3D-repræsentation

En 3D-repræsentation af hvert projekt sendes til vores kunder for at validere konfigurationen af ​​den roterende karrusel og tage hensyn til installationsmiljøet.

Vedligeholdelse / fejlfinding

For at sikre udstyrets levetid og forhindre mulige risici i forbindelse med slidfænomener tilbydes der systematisk en vedligeholdelseskontrakt - flere formler er tilgængelige. Know-how og den geografiske fordeling af autoriserede teknikere garanterer hurtig indblanding i tilfælde af en funktionsfejl.

menu