våre tjenester

Transport og levering

Vi tar oss av transport og levering av det roterende lagringsstativet til monteringsstedet. Lossing utføres etter behov av sluttkunden eller våre autoriserte teknikere, avhengig av materialtype og kravene.

Installasjon / demontering / overføring

Spesialiserte og autoriserte team i forhold til logistikkavdelingen sørger for installasjon av utstyret - installasjonen på stedet varierer fra 2 til 3 dager, avhengig av typen karusell. For å garantere en tjeneste i full sikkerhet og i henhold til begrensninger på stedet, kan ekstra utstyr leveres (plattform / gaffeltruck / løftekran, etc.).

Komponenttilpasning

Avhengig av kjøpspolitikken din, kan vi integrere visse merker av elektriske komponenter for å garantere deg en rask endring i tilfelle en funksjonsfeil.

Analyse av sertifisert organ i verkstedet eller på stedet

Implementeringsstudie og 3D-representasjon

En 3D-representasjon av hvert prosjekt blir sendt til kundene våre for å validere konfigurasjonen til den roterende karusellen og ta hensyn til installasjonsmiljøet.

Vedlikehold / feilsøking

For å sikre utstyrets levetid og forhindre mulige risikoer knyttet til slitasjefenomener, tilbys det systematisk en vedlikeholdskontrakt - flere formler er tilgjengelige. Kunnskapen og den geografiske fordelingen av autoriserte teknikere garanterer rask inngrep i tilfelle en funksjonsfeil.

meny